Ajankohtaista

Hei! Olemme yhdistäneet kurssimme Helsingin Taksikoulun kanssa. Jatkossa voit ilmoittautua kursseille osoitteessa www.taksikoulu.net. Tervetuloa mukaan! 

TAKSINKULJETTAJAKSI?

Taksinkuljettajan päällimmäinen työtehtävä on laadukas asiakaspalvelu.

Suomessa taksinkuljettajaan luotetaan ja häntä pidetään liikenteen ammattilaisena.

Taksinkuljettajalta edellytetään, että hän on asiakaspalveluhenkinen, kykenee ottamaan asiakkaan mahdolliset erityistapeet huomioon, sekä ennenkaikkea tuottamaan turvallista ja luotettavaa kuljetuspalvelua.

Työ on vaativaa ja vastuullista mutta samalla itsenäistä ja vapaata. Asiakaskunta on hyvin laaja, kattaen kaikki, lapsista ikäihmisiin sekä liikemiehistä liikuntarajoitteisiin.

Kuljettajan työvuorot voivat vaihdella 8-11 tunnin välillä, sisältäen lakisääteiset tauot. Työvuorot ovat yleensä jaettu päivä- ja ilta/yövuoroihin.

Taksinkuljettaja pystyy ammattitaidollaan, ahkeruudellaan sekä oikealla asenteella vaikuttamaan omiin tuloihinsa. Täysiaikaisen taksinkuljettajan vuosiansiot vaihtelevat noin 25.000 - 40.000 € :n välillä.

Mikäli olet luonteeltasi ahkera, rauhallinen sekä ihmisten kanssa toimeentuleva, toisin sanoen ”hyvä tyyppi”, tulet pärjäämään taksinkuljettajan ammatissa ja todennäköisesti myös pidät työstäsi!

Työ on tarkasti säädeltyä ja valvottua. Toimintaa tarkkailevat viranomaisen lisäksi tietysti myös asiakkaat. Taksinkuljettaja saa helposti palautetta työstään. Taksinkuljettajan ammatissa on hyvä oppia vastaanottamaan palautteet rakentavasti, jolloin nämä lisäävät kuljettajan omaa ammattitaitoa. Toisaalta huumorintaju on kuljettajalle myös eduksi, sillä myönteinen asenne suojaa kuljettajaa ja ennaltaehkäisee myös monesti hankalien tilanteiden kärjistymisen. Kuljettaja pystyy itse vaikutamaan helposti omaan työssä viihtyvyyteensä.

Taksinkuljettajan ammatti vaatii taksinkuljettajan koulutuksen sekä ammattipätevyyden, jonka voi hankkia suorittamalla taksinperuskurssin.

Taksikurssin voit suorittaa koulutuskeskuksessamme noin kahdessa viikossa. Taksinkuljettajan ajolupaa voit anoa poliisilta kun olet suorittanut hyväksytysti taksikurssin kokeineen.

Taksinkuljettajan ajoluvan saatuasi olet oikeutettu ajamaan:

Henkilöauto takseja 1+4 hlö
Esteettömiä takseja
Invatakseja
Tilatakseja 1+8 hlö
Lentokenttätakseja
Koululaistakseja

Taksinkuljettajia tarvitaan jatkuvasti pääkaupunkiseudulla. Mikäli koet, että innoistuit taksinkuljettajan ammatista ilmoittaudu reippaasti kurssille.

Työllistyt alalla varmasti!